Čas
Počasie

ZŠ Saratovská 85

Základná škola

Saratovská ul. 85, Levice

postheadericon Foto galéria 2012/2013

Odovzdávanie vysvedčení v rozprávkovom svete

MDD na Počúvadle

Lesnícky skanzen Vydrovská dolina – 4.C

NÁVŠTEVA U POŽIARNIKOV

DLHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ

[Gallery not found]

Skrášlili sme si okolie našej školičky…

Vlastivedný kvíz v Dome bojovej slávy v Kalnej nad Hronom

Vlastivedný kvíz 2013

Výstavka z odpadového materiálu

… aby bol Deň Zeme každý deň

Svetový deň vody

Jarné zvyky a vynášanie Moreny

Výchovný koncert – Vítanie jari

Štvrtáci čítajú prvákom

Levické poľovnícke dni

Divadelná hra v 4.C triede

Vlastivedný krúžok v Tekovskom múzeu a v čokoládovni

Beseda s dentálnou hygieničkou

Príprava na karneval

Deň otvorených dverí

Zimné radovánky

Prváci súťažili

Jabĺčkový týždeň

Prváci vítajú Vianoce

Mikuláš medzi športovcami

Vianoce na ľade 4.C a 3.C

Vianoce na hrade- Vlastivedný krúžok

Európsky týždeň boja proti drogám na 1.stupni ZŠ

IMATRIKULÁCIA PRVÁKOV

Svetový deň úrazov v 4.C

Svetový deň výživy v 4.C

Deň stromu

Boli sme na výstavách

Na dopravnom ihrisku

Druháci v ŠvP Krpáčovo

Úvodná stránka | Kontakt | ZŠ Levice

Copyright © Mgr. Soňa Nováková 2011. All Rights Reserved.